Yellow Star
Yellow Star

புளி - இதோ ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Nov 08, 2022

Mona Pachake

Yellow Star
Yellow Star

ஆக்ஸிஜனேற்றத்தின் வளமான ஆதாரம்.

Yellow Star
Yellow Star

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகள் வழங்குகிறது.

Yellow Star
Yellow Star

இதய ஆரோக்கியம் மற்றும் கொலஸ்ட்ராலை மேம்படுத்தலாம்.

Yellow Star
Yellow Star

கல்லீரல் பாதுகாப்பு நன்மைகளை வழங்குகிறது.

Yellow Star
Yellow Star

இயற்கையான ஆண்டிமைக்ரோபியல் நன்மைகளை வழங்குகிறது.

Yellow Star
Yellow Star

நீரிழிவு எதிர்ப்பு விளைவுகளை வழங்குகிறது.