உங்கள் உடலை நச்சு நீக்கும் தேநீர்

Sep 19, 2022

Mona Pachake

இஞ்சி மற்றும் மஞ்சள் தேநீர்.

மிளகுக்கீரை தேநீர்.

பச்சை தேயிலை தேநீர்.

துளசி தேநீர்.

எலுமிச்சை தேநீர்.

கிராம்பு தேநீர்