இளநீர் மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Feb 13, 2023

Mona Pachake

இயற்கையாகவே ஹைட்ரேட் செய்கிறது

வயிற்று பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறது

குடல் இயக்கங்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

இரத்த ஓட்டத்தை அதிகரிக்கிறது

சிறுநீரக கற்களை தடுக்கிறது

ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை ஊக்குவிக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது