பாலை ரசித்து குடிக்க டிப்ஸ்

நல்ல உறக்கத்திற்கு இரவில் உங்கள் பால் குடிக்கவும்

பாலில் சுவைகளைச் சேர்க்கவும்

உங்கள் பாலில் பழங்களைச் சேர்க்கவும்

உலர் பழங்களுடன் பால் சேர்த்தும் குடிக்கலாம்

குழந்தைகளுக்கு பிடிக்கும் வகையில் உணவு வண்ணங்களை சேர்க்கவும்

வண்ண ஐஸ் க்யூப்ஸ் சேர்க்கவும்

சிறிது நேரத்திற்கு ஒருமுறை நீங்கள் குளிர்ந்த பால் முயற்சி செய்யலாம்