இவை அனைத்து வகையான பாலின் நன்மைகள்

Nov 11, 2022

Mona Pachake

கால்சியத்தின் சிறந்த ஆதாரம்

உடல் பருமன் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

உங்கள் பற்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க உதவுகிறது

நெஞ்செரிச்சலை தடுக்க உதவும்

உங்கள் சருமம் பளபளக்க உதவுகிறது

பல்வேறு நோய்களுக்கு எதிராக போராட உதவுகிறது

மனச்சோர்வை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது