பயோட்டின் இல் இவ்வளவு நன்மைகள் உள்ளதா?

Dec 28, 2022

Mona Pachake

வளர்சிதை மாற்றத்தின் அளவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

இதயத்தைப் பாதுகாக்கிறது

மூளையின் செயல்பாட்டை ஊக்குவிக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

இரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவைக் குறைத்து, நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்துகிறது

கர்ப்பம் மற்றும் தாய்ப்பால் கொடுக்க உதவுகிறது

திசுக்கள் மற்றும் தசைகளை சரிசெய்கிறது