இஞ்சியை உட்கொள்வதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் இவை

Apr 19, 2023

Mona Pachake

சிறந்த செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிறது

குமட்டல் மற்றும் வயிற்றைக் குறைக்கிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கிறது

வலியைக் குறைக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

கார்டியோவாஸ்குலர் நோயைத் தடுக்கிறது