காபி குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் இவை

Author - Mona Pachake

ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்கிறது

வகை 2 நீரிழிவு அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

எடை நிர்வாகத்தை ஊக்குவிக்கிறது

மனச்சோர்வு அபாயத்தை குறைக்கிறது

கல்லீரல் நோய்களில் இருந்து பாதுகாக்கும்

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது