காபி குடிப்பதால் கிடைக்கும் நன்மைகள் இவை

Dec 30, 2022

Mona Pachake

ஆற்றல் அளவை அதிகரிக்கிறது

நீரிழிவு அபாயத்தை குறைக்கிறது

மூளை ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது

எடை நிர்வாகத்தை ஊக்குவிக்கிறது

மனச்சோர்வு அபாயத்தை குறைக்கிறது

கல்லீரல் நிலைமைகளுக்கு எதிராக பாதுகாக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது