இவை பூண்டின் நன்மைகள்

Apr 19, 2023

Mona Pachake

இருமல் மற்றும் சளியை விரட்டுகிறது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

மூளையின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகிறது

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த சர்க்கரையை சமன் செய்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது