உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு கடுகு எண்ணெயின் நன்மைகள் இவை

Oct 20, 2022

Mona Pachake

நுண்ணுயிர் வளர்ச்சியைத் தடுக்கிறது.

தோல் மற்றும் முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

புற்றுநோய் செல் வளர்ச்சியை குறைக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

வீக்கத்தைக் குறைக்கிறது.

காய்ச்சலுக்கு சிகிச்சையளிக்க உதவுகிறது