இவை மாதுளையின் நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சத்துக்கள் நிரம்பியது.

ஆன்டிஆக்ஸிடன்ட்கள் நிறைந்தது.

வீக்கத்தைத் தடுக்க உதவுகிறது.

புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகள் உள்ளன.

இதய ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்கலாம்.

சிறுநீர் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு பண்புகள் இருக்கலாம்.