இவை உங்கள் மனநிலையை மேம்படுத்தக்கூடிய உணவுகள்

Nov 08, 2022

Mona Pachake

கொழுப்பு நிறைந்த மீன்.

சாக்லேட்.

வாழைப்பழங்கள்.

ஓட்ஸ்.

பெர்ரி.

கொட்டைகள் மற்றும் விதைகள்.

கொட்டைவடி நீர்.