இவை குடல் குணப்படுத்தும் மூலிகைகள்

Author - Mona Pachake

ஏலக்காய்

இஞ்சி

மஞ்சள்

சீரகம்

பெருஞ்சீரகம்

பூண்டு

கிராம்பு.