இவை கிரீன் டீயின் தீங்கு விளைவிக்கும்

Nov 26, 2022

Mona Pachake

வயிற்றுப் பிரச்சனைகள்

தலைவலி

தூக்க பிரச்சனைகள்

இரத்த சோகை மற்றும் இரும்பு குறைபாடு

வாந்தி

மயக்கம்

கல்லீரல் நோய்