இவையே பாகற்காய்யின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Apr 19, 2023

Mona Pachake

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நல்லது

செரிமானத்திற்கு நல்லது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தை குறைக்கிறது

உங்கள் இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

உடலுக்கு ஆற்றல் தரும்

கண் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது