வெங்காயம் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் ஆரோக்கிய நன்மைகள் இவை

Sep 16, 2022

Mona Pachake

ஆக்ஸிஜனேற்ற கலவைகள் நிறைந்தது.

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கலாம்.

எலும்பு ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கலாம்.

குடல் ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கலாம்.

பாக்டீரியா எதிர்ப்பு கூறுகள் உள்ளன

ட்ரைகிளிசரைடுகளைக் குறைத்து கொலஸ்ட்ரால் அளவைக் குறைக்கிறது