கிறீன் ஆப்பிளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் இவை

Dec 09, 2022

Mona Pachake

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

பார்வையை மேம்படுத்துகிறது

ஆஸ்துமாவை தடுக்கிறது

எலும்புகளை பலப்படுத்துகிறது

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

கல்லீரலை சுத்தப்படுத்துகிறது

நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்துகிறது