இவை கிவியின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Oct 11, 2022

Mona Pachake

நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவுகிறது

செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கிறது

புற்றுநோய் சிகிச்சையில் உதவுகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நீரிழிவு நோய்க்கு சிகிச்சையளிக்க உதவுகிறது

வீக்கத்தை எதிர்த்துப் போராடுகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது