பருப்பின் ஆரோக்கிய நன்மைகள் இவை

Author - Mona Pachake

கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

செரிமான ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

இரத்த சர்க்கரை அளவை உறுதிப்படுத்துகிறது

இது நல்ல புரதத்தால் நிரம்பியுள்ளது

ஆற்றல் அதிகரிக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது