இவை ருபார்பின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Oct 16, 2022

Mona Pachake

எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

புற்றுநோயைத் தடுக்கிறது

வீக்கம் குறைக்கிறது

கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிறது