இவை சூரியகாந்தி விதைகளின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Nov 24, 2022

Mona Pachake

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

கொலஸ்ட்ராலை குறைக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

சர்க்கரை நோயை நிர்வகிக்கிறது

மூளையின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது.

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது.