பழங்களை உண்பதற்கான சரியான வழிகள் இவை

காலை உணவில் பழங்களைச் சேர்க்கவும்.

பழங்களை சிற்றுண்டியாக சாப்பிடலாம்.

இரவு உணவில் பழம் சேர்க்கவும்.

எப்போதும் ஒரு பழத்தை உங்களுடன் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்

அவற்றை நன்றாக மென்று சாப்பிடவும்

தோலை அகற்ற வேண்டாம்