இவை ருபார்பின் ஆச்சரியமூட்டும் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Apr 18, 2023

Mona Pachake

மலச்சிக்கலை போக்குகிறது

எலும்புகளை வலுவாக்கும்

மூளை ஆரோக்கியத்தை அதிகரிக்கிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

புற்றுநோயை எதிர்த்துப் போராட உதவுகிறது

நீரிழிவு சிகிச்சைக்கு உதவுகிறது

இதயத்தைப் பாதுகாக்கிறது