மரவள்ளிக்கிழங்கின் ஆச்சரியமான ஆரோக்கிய நன்மைகள் இவை

Dec 29, 2022

Mona Pachake

ஆரோக்கியமான எடை அதிகரிப்பிற்கு உதவுகிறது

ஒரு சாத்தியமான சைவ புரத ஆதாரம்

எலும்பு தாது அடர்த்தியை மேம்படுத்த உதவுகிறது

அல்சைமர் நோயைத் தடுக்கிறது

ஆற்றலை அதிகரிக்கிறது

செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது

பிறப்பு குறைபாடுகளை குறைக்க உதவுகிறது