பாதாமின் அற்புதமான நன்மைகள் இவை

Dec 31, 2022

Mona Pachake

ஆக்ஸிஜனேற்றங்களால் நிரப்பப்பட்டது

கொலஸ்ட்ரால் அளவை குறைக்கிறது

உங்கள் சருமத்திற்கு சிறந்தது

இரத்த குளுக்கோஸ் அளவை ஒழுங்குபடுத்துகிறது

இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

மூளை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது