சரியான முறையில் சாப்பிடுவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Sep 08, 2022

Mona Pachake

பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை நிறைய சாப்பிடுங்கள்.

அதிக மீன் சாப்பிடுங்கள்

நிறைவுற்ற கொழுப்பு மற்றும் சர்க்கரையின் உட்கொள்ளலைக் குறைக்கவும்.

உப்பு குறைவாக சாப்பிடுங்கள்

ஆரோக்கியமான எடை இருக்கும்.

காலை உணவை தவிர்க்க வேண்டாம்.