செயற்கையாக பழுக்க வைக்கப்பட்ட மாம்பழங்களை அடையாளம் காண்பதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

படங்கள்: கேன்வா

May 12, 2023

Mona Pachake

பொறுப்பு துறப்பு : உரை தானாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டது. இந்த இணையக் கதை முதலில் www.indianexpress.com இல் வெளியிடப்பட்டது

மாம்பழத்தின் ஆதாரம் தெரியாவிட்டால், அழுத்தி மற்றும் வாசனை சோதனை பொதுவாக வேலை செய்யும் என்று நிபுணர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

படங்கள்: கேன்வா

 தண்டைச் சுற்றி குண்டாகவும் உருண்டையாகவும் இருக்கும் மாம்பழங்களைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும்.

படங்கள்: கேன்வா

டாக்டர் சந்தோஷ் பாண்டே, இயற்கை மருத்துவர், ரெஜுவா எனர்ஜி சென்டர், மும்பை, ஒரு மாம்பழம் செயற்கையாக பழுக்க வைக்கப்படுகிறதா என்பதைக் கண்டறிய பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பரிந்துரைத்தார்:

படங்கள்: கேன்வா

மாம்பழங்களை வாளி தண்ணீரில் போடவும்.

படங்கள்: கேன்வா

மாம்பழங்கள் மூழ்கினால், அவை இயற்கையாகவே பழுத்தவை

படங்கள்: கேன்வா

அவை மிதந்தால், அவை செயற்கையாக பழுக்க வைக்கப்பட்டவை.

படங்கள்: கேன்வா

மேலும் பார்க்கவும்:

நீங்கள் ஆளி விதைகளை தவறான வழியில் உட்கொண்டிருக்கிறீர்களா?

மேலும் படிக்க