சத்துக்களை இழக்காமல் சமைக்க குறிப்புகள்

சமைக்கும் போது தண்ணீரை குறைக்கவும்

கொஞ்சம் கொழுப்பைப் பயன்படுத்துங்கள்

சிட்ரஸ் சேர்க்கவும்

காய்கறிகளை வெட்டுவதற்கு முன் கழுவவும்

தோலை வைத்திருங்கள்

வெட்டிய உடனேயே சமைக்கவும்

பெரிய துண்டுகளை வெட்டுங்கள்