உங்கள் காபியை ஆரோக்கியமாக்குவதற்கான உதவிக்குறிப்புகள்

Dec 27, 2022

Mona Pachake

இரவில் காபி குடிப்பதை நிறுத்துங்கள்

சர்க்கரையுடன் உங்கள் காபியை ஏற்ற வேண்டாம்.

அதிகமாக காபி குடிப்பதை தவிர்க்கவும்

உங்கள் காபியில் சிறிது இலவங்கப்பட்டை சேர்க்கவும்.

உங்கள் காபியில் இயற்கை இனிப்புகளை சேர்க்கவும்

உங்கள் காபியில் சிறிது கோகோவைச் சேர்க்கவும்.