தக்காளி மற்றும் அதன் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

சமைத்த மற்றும் பச்சை தக்காளி இரண்டும் ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்தவை.

இதய ஆரோக்கியத்தை ஆதரிக்கிறது.

உடற்பயிற்சி மீட்பு ஆதரிக்கிறது.

டிமென்ஷியாவிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது.

சமைத்த தக்காளி புரோஸ்டேட் புற்றுநோயைத் தடுக்க உதவுகிறது.

இரத்த சர்க்கரையை சமப்படுத்த உதவுகிறது.

ஆரோக்கியமான தோல், முடி மற்றும் நக வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கிறது.