பச்சை பட்டாணியின் நம்பமுடியாத நன்மைகள்

நல்ல செரிமான அமைப்பை பராமரிக்கிறது

இரும்பு நல்ல ஆதாரம்

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குகிறது

கண் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது

இதயத்திற்கு நல்லது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது