சர்க்கரை வள்ளி கிழங்கின் நம்பமுடியாத நன்மைகள்

ஆரோக்கியமான பார்வையை ஆதரிக்கிறது

நல்ல செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது

நீரிழிவு நோயைக் கட்டுப்படுத்த உதவுகிறது

புற்றுநோய் அபாயத்தைத் தடுக்க உதவுகிறது

மூளையின் செயல்பாட்டை அதிகரிக்கிறது

நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது

சருமத்தை மேம்படுத்த உதவுகிறது