உங்கள் ஆரோக்கியத்திற்கு பெருஞ்சீரகம் விதைகளின் நன்மைகளைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்

Apr 21, 2023

Mona Pachake

செரிமான ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்த அழுத்தத்தை சீராக்க உதவுகிறது

ஆஸ்துமா மற்றும் பிற சுவாச நோய்களைக் குறைக்கிறது

தோல் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

இரத்தத்தை சுத்தப்படுத்துகிறது

பார்வையை மேம்படுத்த உதவுகிறது

எடை இழப்பை ஊக்குவிக்கிறது