கிவி பழத்தின் ஆரோக்கிய நன்மைகளை அறிந்து கொள்ளுங்கள்

Feb 15, 2023

Mona Pachake

நுரையீரல் செயல்பாட்டை மேம்படுத்த உதவுகிறது

செரிமானத்தை ஊக்குவிக்கிறது

புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு உதவுகிறது

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நீரிழிவு சிகிச்சையில் உதவுகிறது

எடை இழப்புக்கு உதவுகிறது

பார்வை ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது