எடை அதிகரிப்பதற்கான சைவ உணவுகள்

Author - Mona Pachake

நட்ஸ் மற்றும் நட் வெண்ணெய்

குயினோவா

வெண்ணெய் பழம்

தஹினி

ஆலிவ் எண்ணெய்

உலர் பழங்கள்

பருப்பு வகைகள்