எடை இழப்புக்கான காய்கறி சாறுகள்

Author - Mona Pachake

பீட்ரூட் சாறு

கேரட் சாறு

சுரைக்காய் சாறு

முட்டைக்கோஸ் சாறு

ஆம்லா சாறு.

கேரட் சாறு

கீரை சாறு

மேலும் அறிய