அதிக துத்தநாகம் கொண்ட காய்கறிகள்

காளான்கள்

பச்சை பட்டாணி

கீரை

பருப்பு முளைகள்

அஸ்பாரகஸ்

பீட்ரூட்

ப்ரோக்கோலி

ப்ரோக்கோலி