உண்மையில் பழங்களாக இருக்கும் காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

தக்காளி

கேப்சிகம்

பூசணிக்காய்கள்

வெள்ளரிகள்

பட்டாணி

கத்திரிக்காய்

வெண்டைக்காய்

மேலும் அறிய