உங்கள் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்க உதவும் காய்கறிகள்

Author - Mona Pachake

கீரை

லெட்டூஸ்

முட்டைக்கோஸ்

கேல்

வெள்ளரி

முள்ளங்கி

செலரி