புத்த டயட்டில் சேர்க்க வேண்டிய காய்கறிகள்

ப்ரோக்கோலி

காலிஃபிளவர்

சோளம்

உருளைக்கிழங்கு

முளைகள்

பச்சை இலை காய்கறிகள்

குயினோவா