ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த சைவ உணவுகள்

Author - Mona Pachake

கானாங்கெளுத்தி

சால்மன் மீன்

சிப்பிகள்

மத்தி மீன்கள்

இறால்

சியா விதைகள்

சணல் விதைகள்

மேலும் அறிய