ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்கள் நிறைந்த சைவ உணவுகள்.

Author - Mona Pachake

கடற்பாசி

சியா விதைகள்.

சணல் விதைகள்.

ஆளி விதைகள்.

அக்ரூட் பருப்புகள்.

எடமாமே.

சிறுநீரக பீன்ஸ்.

சோயாபீன் எண்ணெய்.

மேலும் அறிய