வைட்டமின் பி12 நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டை

பால்

சால்மன் மீன்

இறைச்சி

தயிர்

பால் பொருட்கள்

சூரை மீன்