வைட்டமின் பி12 நிறைந்த உணவுகள்

Author - Mona Pachake

முட்டை

பால்

சால்மன் மீன்

பால் பொருட்கள்

காளான்

கீரை

சூரை மீன்