பூசணிக்காயில் வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள்

Dec 19, 2022

Mona Pachake

வைட்டமின் ஏ.

வைட்டமின் சி.

வைட்டமின் ஈ.

ரிபோஃப்ளேவின்.

பொட்டாசியம்.

செம்பு.

மாங்கனீசு.