உணவு வீணாவதை தவிர்க்கும் வழிகள்

ஆரோக்கியமான, நிலையான உணவைப் பின்பற்றுங்கள்.

உங்களுக்கு தேவையானதை மட்டும் வாங்குங்கள்.

சிறந்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை தேர்வு செய்யவும்

உணவை முறையாக சேமித்து வைக்கவும்

உணவு லேபிளிங்கைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள்.

எஞ்சிய உணவைக் கொண்டு சிறிது உணவைச் செய்யுங்கள்

உங்களின் உணவுக் கழிவுகளைப் பயன்படுத்துங்கள்.