உங்கள் உணவை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகள்

முழு தானியத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

வீட்டில் அதிகமாக சமைக்கவும்.

மாவுச்சத்துள்ள காய்கறிகளை குறைவாக சாப்பிடுங்கள்.

உணவில் பழங்களைச் சேர்க்கவும்.

உங்கள் சர்க்கரை பானங்களை குறைக்கவும்.

உங்கள் உணவில் அதிக புரதத்தை சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள்.