பெப்பர்மின்ட் டீயின் எடை இழப்பு நன்மைகள்

Author - Mona Pachake

செரிமான பிரச்சனைகளை எளிதாக்கலாம்

டென்ஷன் தலைவலி மற்றும் ஒற்றைத் தலைவலியை நீக்குகிறது

உங்கள் சுவாசத்தை புதுப்பிக்கிறது

அடைபட்ட சைனஸை விடுவிக்கிறது

ஆற்றலை மேம்படுத்துகிறது

மாதவிடாய் வலியைப் போக்க உதவுகிறது

பாக்டீரியா தொற்றுக்கு எதிராக நன்மை பயக்கும்