வேர்க்கடலை வெண்ணெய் நன்மைகள் என்ன?

இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது

நீரிழிவு நோயின் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது

இது புற்றுநோய் எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது

வேர்க்கடலை வெண்ணெய் நன்மைகள் என்ன?

எடை நிர்வாகத்தில் எய்ட்ஸ்

மார்பக நோய் அபாயத்தைக் குறைக்கிறது.

தோல் வயதான பல அறிகுறிகளைக் குறைக்கலாம்